Bij een koelkast wordt de warmte van binnen naar buiten geleid. Bij een warmtepomp gaat het precies omgekeerd. De warmte van buiten , bv. uit de aardbodem of buitenlucht, wordt via het verwarmingssysteem naar binnen, tot in de woonruimte gebracht. Om de temperatuur te verhogen, wordt een koelmiddeldamp  gecomprimeerd. Net zolang tot de temperatuur voldoende hoog is voor verwarming en sanitair waterverwarming.

Bepalend voor de efficiëntie van een warmtepomp is het  compressieproces. Net als bij een luchtpomp, stijgt met de druk ook de temperatuur. Dat zorgt voor een efficiëntieverhoging van de temperatuur vanaf de koude zijde (de warmtebron buiten) naar de warme zijde (de verwarmingskring in het gebouw).

Enorme verlaging van uw verwarmingsfactuur !

Investeren in een warmtepomp is altijd de moeite. Omdat u voortaan geen fossiele brandstoffen meer hoeft te betalen. De energie waarmee uw verwarmingswarmte wordt opgewekt, ligt buiten gratis voor het rapen. En de stroom die daarvoor wordt ingezet, wordt uitermate efficiënt benut. Uit één kilowattstroom haalt de warmtepomp 3 tot 5 kW warmte. De opgenomen stroom kan tevens ook zelf geproduceerd worden door middel van PV-panelen of windenergie.

Een warmtepomp kan gebruik maken van de volgende energiebronnen:

  • Energiebron lucht: vrijwel onbeperkt beschikbaar, laagste investeringskost.
  • Energiebron bodem: via horizontale aardcollector of verticale aardsonde, hoge efficiëntie.
  • Energiebron water: bijzonder hoge efficiëntie, waterkwaliteit is belangrijk.  
  • Energiebron restwarmte: afhankelijk van de beschikbaarheid, hoeveelheden temperatuur van de restwarmte. De meest aangewezen warmtebron is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en de warmtebehoefte.