Het type lucht-lucht warmtepomp is het meest bekend als airconditioning. Dit type warmtepomp onttrekt zijn energie aan de lucht en blaast die verwarmde lucht de ruimtes in. Ze werken doorgaans tot bij een buitentemperatuur van -15°C en leveren afhankelijk van de temperatuur verschillende keren meer energie dan ze nodig hebben.

De lucht-lucht warmtepomp is het goedkoopste warmtepompsysteem met een lagere investeringskost dan de andere systemen. Perfect toepasbaar bij zowel nieuwbouw als renovatie, en vraagt ook de eenvoudigste installatie. Verkrijgbaar “heating only“ of omkeerbaar heating/cooling.

 

Een lucht-water warmtepomp brengt de warmte, onttrokken aan de buitenlucht, naar een watercircuit op hogere temperatuur. Deze warmte kan benut worden voor verwarmingsdoeleinden en de productie van sanitair warm water. Dit systeem kan ook toegepast worden in combinatie met een bestaande cv-installatie met grote radiatoren.

Lucht is overal aanwezig en altijd beschikbaar. De lucht-water warmtepomp krijgt een plaats buiten of binnen en is makkelijk te installeren zonder grote kosten. Is ook toepasbaar met verschillende types binnenunits en vloerverwarming en bij hoge temperatuur lucht- water warmtepompen ook met bestaande radiatoren. In combinatie met een boiler kan er sanitair warm water worden opgewekt.

 

Deze warmtepomp haalt de warmte uit de bodem of koel- of oppervlaktewater. Het grondwater heeft een constante temperatuur en is meestal voldoende aanwezig. Bij onttrekking van warmte door een warmtepomp zal de temperatuur niet dalen. Hierbij worden twee putten geboord. In een pompput wordt het grondwater aangezogen met een onderwaterpomp en wordt hieruit de warmte onttrokken door de warmtepomp. In de andere boorput geef je het koude water terug aan het grondwater.

Dit systeem heeft het grootste rendement maar is ook het duurste. De water-water warmtepomp is toepasbaar met verschillende afgiftesystemen en laat ook de mogelijkheid tot natuurlijke koeling in de zomer op basis van het bodemwater.

 

Deze warmtepomp haalt zijn warmte uit de grond. In een ondergronds netwerk van buizen wordt een vorstvrij mengsel van water met glycol (anti-vries) rondgepompt. Dat neemt de aanwezige warmte in de grond op. Die warmte wordt vervolgens afgegeven aan de warmtepomp met waterkringloop binnen de woning.

Er zijn twee systemen voor het buizennetwerk: horizontaal of verticaal. Wie niet veel plaats heeft, opteert best voor het systeem met verticale boorgaten, waarin kunststof slangen worden aangebracht die aansluiten op de verdamper van de warmtepomp. Het aantal bodemcollectoren, met een gemiddelde diepte van 60 tot 120 meter, is afhankelijk van de bodemgesteldheid en het nodige verwarmingsvermogen. De horizontale bodemcollector bestaat uit een systeem van kunststof slangen die tot anderhalve meter diep worden aangebracht. De hoeveelheid warmte die wordt opgenomen is afhankelijk van het type grond. Een leem-achtige grond rendeert beter dan een droge zandgrond.

Vooral in de winter zal je met het systeem van verticale boorgaten kunnen genieten van een hoger rendement, omdat op grote diepte de temperatuur van de grond zo goed als constant blijft. Andere voordelen: weinig plaats nodig, bijna overal toepasbaar, een gesloten systeem en passieve koeling.

De horizontale bodemwarmtewisselaar  is bijna overal toepasbaar waar men beschikt over voldoende oppervlakte, het is een gesloten systeem en de grondwerken zijn minder duur dan bij een verticale wisselaar.

Voor deze techniek zijn wij dealer van viessmann , stiebel eltron & Daikin.

image002

Het intelligente verwarmingssysteem Daikin Altherma Hybride warmtepomp is een unieke combinatie van een warmtepomp met een hoge rendementsketel. De warmtepomp zal het grootste deel van de verwarmingsbehoefte van de woning op zich nemen. Indien nodig kan de condensatieketel als bijverwarming de productie van warm water tegen zeer hoge temperaturen leveren. Dit intelligente systeem bepaalt zelf de meest voordelige oplossing om zo uw energiefactuur te verminderen. Door deze Daikin Altherma te installeren, bespaart u tot 32% tegenover een traditionnele gasketel.