Solar

De collector zet zonlicht om in warmte. De zonnestralen worden met behulp van het prismatische zonneveiligheidsglas naar de absorber geleid en de zonnevloeistof wordt verwarmd.

De opgewarmde, vorstvrije zonnevloeistof transporteert de opgewekte warmte met behulp van de circulatiepomp van de collector naar de warmtewisselaar van de zonneboiler.

Nadat ze haar warmte heeft afgegeven aan de warmwaterboiler stroomt de afgekoelde vloeistof terug naar de collector. De in het zonnestation geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen en een zonne-expansievat zorgen voor de veiligheid van het collectorcircuit.

De zonneregelaar zet de circulatiepomp in werking wanneer het temperatuurverschil tussen de collector en de boiler groter is dan een ingestelde waarde. Wanneer er een keertje niet genoeg zonne-energie is, verwarmt de klassieke bijverwarming, zonder verlies aan comfort, de bovenste zone van de boiler op de gewenste watertemperatuur, zodat de werkingszekerheid van de installatie altijd gegarandeerd is.

Daarnaast kunnen wij ook Photo-Voltaïsche zonnepanelen aanbieden (europese kwaliteit).
Kortom keuzemogelijkheden genoeg naar ieders specifieke wens.

Bekijk hier onze realisaties